سایت آیتون با هدف فراهم آوردن لحظاتی شاد و مفرح برای شما ساخته شده است و شما را قادر میسازد در هر کجا که دسترسی به اینترنت داشته باشید با دیدن کارتونهای شاد خستگیها را از تن بدر کنید.

در سایت آی تون گلچینی از کارتونهای قدیمی و جدید را خواهید یافت که بار طنز آن همیشه بیاد شما خواهد ماند.

ما سعی میکنیم علاوه بر نمایش کارتونها تاریخچه ای از نحوه ساخته شدن آنها نیز تهیه کنیم تا بدانید پشت صحنه هر کارتون چه افرادی حضور داشته اند.

ویدئوهایی که در سایت قرار گرفته اند همگی برای سرعتهای 128 و 256 کیلوبیت آماده شده اند تا هنگام نمایش وقفه ای در آنها پیش نیاید، البته این موضوع باعث شده کیفیت بعضی از کارتونها که دارای تحرک زیادی هستند افت نماید.

امیدواریم این سایت رضایت شما را فراهم آورد.

سایت آی تون در تلگرام