فیلم انیمیشن کوتاه تحمل

لیست کامل فیلم انیمیشن کوتاه

6:19 271 3

وقتی دو قوم مختلف در یک سرزمین خدای واحدی را به اشکال مختلف بپرستند اما نتوانند همدیگر را تحمل کنند سرانجام...

این انیمیش فلسفی کوتاه کار بسیار زیبایی از ایوان رمضان تهیه کننده مسلمان بوسنیایی است که دیدن آنرا به همه علاقه مندان به فیلم کوتاه پیشنهاد میکنیم.