کارتونهای قدیمی کلاسیک والت دیزنی میکی ماوس و قایق بخار ویلی

لیست کامل کارتونهای قدیمی کلاسیک والت دیزنی

7:43 458 9

این کارتون ساه و سفید محصول سال 1928 (تقریبا 90 سال پیش) کمپانی والت دیزنی است.

مهمترین برجستگی این کارتون که باعث شد سالهای متمادی مورد توجه قرارگیرد این بود که این کارتون با صدا و سینک همزمان صدا و تصویر عرضه شد.

قبل از این کارتون 2 کارتون دیگر نیز توسط این شرکت ساخته شده بود اما بدلیل عدم هماهنگی صدا و تصویر هرگز بنمایش عمومی در نیامد.