کارتون فلینستون ها در عصر حجر فردریک

لیست کامل کارتون فلینستون ها در عصر حجر

25:34 451 8

فردی فلینستون در اثر یک حادثه دچار اختلال شخصیت شده و تبدیل به یک جنتلمن بنام فردریک میشود. این تغییر شخصیت ابتدا بنظر خوب می آید اما پس از مدتی همه را اذیت میکند. ویلما و بارنی تصمیم میگیرند برای برگشت فردی به حالت اولیه کاری بکنند...